"سلمان" مدال افتخاری برای ایرانیان

روزی در مسجد عربی وارد می‌شود و شروع به توهین به سلمان می‌کند. پیامبر گرامی اسلام از این اهانت به سلمان بسیار ناراحت شده و شروع به توصیفات سلمان شدند: « اَتُنَّحی رجلا یحبه الله تبارک و تعالی فی السماء و یحبه رسوله فی الارض» 

آیا دور می‌کنی مردی که خدا او را در آسمان دوست دارد و پیغمبر روی زمین او را دوست دارد؟ « اَتُنَّحی رجلا ما حضرنی جبرئیل الا امرنی عن ربی عزّ و جلّ ان أقرته السلام» سلمان کسی است که هربار جبرئیل از طرف خدا آمده به من گفته: خدا می‌فرماید: سلام خدا را به سلمان برسان.