استرس دارم :(


دارم با دقت ميگردم ببينم روده راست تو شکم کدومتونه ک به همون اعتماد کنم لااقل


ولي خب،،،دقت مذبوحانه ميکنم 


-دروغ-


بماند


-نفاق-


اذيتم ميکند


 


+ لا حول و لا قوةالا بالله العلي العظيم


+ ميدانم که معناي توکل را فهميدم پس چرا استرس جانم را دارد مي بلعد!


+ به گمانم، امروز، آخرش باشد...به گمانم امروز،حرف آخرم باشد...به گمانم حرف من، حرف تو باشد...


+ براي *تو* ميگذرم


 


 

مواج